Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín – Chữ tín có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của con người, và đặc biệt nhất là trong quan hệ giao tiếp. Giữ chữ tín tức là giữ thể diện cho bản thân uy tín, và giữ cho nhân cách đạo đức của chính mình. Ngoài ra chữ tín cũng giúp chúng ta cân bằng và bảo đảm hài hòa giữa các nhu cầu cá nhân trong xã hội.❤
Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao về giữ chữ tín

Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay
Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.
Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng
Hay gì lừa đảo kiếm lời
Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

Tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Một lần bất tín, vạn lần bất tin.
Quân tử nhất ngôn
Giấy rách còn giữ lấy lề
Chữ tín còn quý hơn vàng.
Hứa hươu, hứa vượn
Treo đầu dê, bán thịt chó.
Rao mật gấu, bán mật heo
Rao ngọc, bán đá
Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.
Nhất ngôn cửu đỉnh
Lời nói như đinh đóng cột

Trên đây là bài viết về những câu ca dao tục ngữ về giữ chữ tín, mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn biết thêm về những câu ca dao tục ngữ hay của Việt Nam ta!

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Xếp hạng / 5. Số phiếu:

Chia sẻ để mọi người cùng biết nhé! ❤
Viết một bình luận