Những câu châm ngôn ngày mới

“Hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa tới, hãy sống trọn vẹn hôm nay!” Cùng đọc tiếp những câu châm ngôn ngày mới nhé. Những câu châm ngôn ngày mới Đừng bao giờ ngưng tìm kiếm tri thức Học cách tìm kiếm các khả năng và tối đa chúng Hầu hết mọi người … Đọc tiếp Những câu châm ngôn ngày mới