Tục ngữ về con người và xã hội

❤ Tuyển chọn những câu tục ngữ về con người và xã hội hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo.❤
Tục ngữ về con người và xã hội

Tục ngữ về con người

Người là vàng của là ngãi.

Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.

Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

Chết giả mới biết bụng dạ anh em.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba mươi tết mới hay.

Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy.

Người khôn dồn ra mặt.

Trông mặt mà bắt hình dung.

Mỏng môi hay hớt, trớt môi nói thừa

Con mắt là mặt đồng cân.

Bụng bí rợ ăn như bào, làm như khỉ.

Lòng người như bể khôn dò.

Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp.

To mắt hay nói ngang.

Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.

Tục ngữ về xã hội

Tục ngữ về con người và xã hội

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi.

Bần cùng sinh đạo tặc.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Phép vua thua lệ làng.

Đất có lề, quê có thói.

Lá lành đùm lá rách.

Uống nước nhớ nguồn.

Trời sinh voi, trời sinh cỏ.

Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Tục ngữ về đời sống xã hội

Tục ngữ về con người và xã hội

Nòi nào giống ấy.

Cây có cội, nước có nguồn.

Giấy rách giữ lề.

Cha già con cọc.

Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh.

Giỏ nhà ai, quai nhà ấy.

Khôn từ trong trứng khôn ra.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Máu chảy ruột mềm.

Khác máu tanh lòng.

Một người làm quan cả họ được nhờ.

Chim có tổ, người có tông.

Chú như cha, già như mẹ

Sảy cha còn chú, sảy mẹ ấp vú dì

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng.

Cháu bà nội, tội bà ngoại.

Nó lú có chú nó khôn.

Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.

Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò,
Chín tháng lò dò chạy đi.

Trẻ lên ba cả nhà học nói.

Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng.

Chị em dâu như bầu nước lã.

Áo năng may năng mới, người năng nói năng thân.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Lời chào cao hơn mâm cỗ.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly.

Tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình.

Bán anh em xa mua láng giềng gần.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

Dễ người dễ ta.

Sẩy đàn tan nghé.

Con sâu bỏ rầu nồi canh.

Cả vốn lớn lãi.

Bán hàng nói thách, làm khách trả rẻ.

Quen mặt đắt hàng.

Tiền trao cháo múc.

Chớ bán gà ngày gió, chớ bán chó ngày mưa.

Nhà gần chợ để nợ cho con.

Tiền không chân xa gần đi khắp.

Đồng tiền liền khúc ruột.

Của thiên trả địa.

Của thế gian đãi người thiên hạ.

Của một đồng, công một nén.

Có tiền mua tiên cũng được.

Người làm nên của, của không làm nên người.

Người sống đống vàng.

Thế gian chuộng của, chuộng công
Nào ai có chuộng người không bao giờ.

Nhiều tiền thì thắm, ít tiền thì phai.

Tiền bạc đi trước mực thước đi sau.

Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

Của bụt mất một đền mười.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, đồng tiền đi sau là đồng tiền dại.

Mạnh về gạo bạo về tiền.

Của bền tại người.

Nhất tội, nhì nợ.

Công nợ trả dần, cháo nóng húp quanh.

Làm nghề gì ăn nghề ấy.

Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay.

Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ.

Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề.

Thằng mõ có bỏ đám nào.

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.

Làm hàng săng, chết bó chiếu.

Dò sông, dò bể, dò nguồn
Biết sao được bụng lái buôn mà dò.

Đi buôn nói ngay bằng đi cày nói dối.

Bà chúa đứt tay bằng ăn mày sổ ruột.

Muốn nói oan làm quan mà nói.

Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ.

Lễ vào quan như than vào lò.

Quan thời xa, bản nha thời gần.

Tuần hà là cha kẻ cướp.

Hay làm thì đói, hay nói thì no.

Cốc mò cò xơi.

Cá lớn nuốt cá bé.

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Tức nước vỡ bờ.

Con giun xéo lắm cũng quằn.

Được làm vua, thua làm giặc.

Trên đây là bài viết tục ngữ về con người và xã hội. Chúc các bạn vui vẻ với website trichdanhay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.