Câu nói hay về niềm tin

❤ Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta mệt mỏi, thất vọng và từ đó chúng ta đánh mất niềm tin vào mọi thứ. Cùng chia sẻ những câu nói hay về cuộc sống, câu nói hay về niềm tin sau đây để tìm động lực cho cuộc sống bạn nhé !❤
Câu nói hay về niềm tin

Câu nói hay về niềm tin

Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn.
John Adams

Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
Louisa May Alcott

Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.
Louisa May Alcott

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin và phát triển khoa học.
Henri Frederic Amiel

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.
Les Brown

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.
Henri Frederic Amiel

Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.
Les Brown

Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy.
Lord Byron

Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.
Thomas Carlyle

Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.
Rene Descartes

ạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội và điều kiện để đạt được những ước mơ? Chắc chắn bạn sẽ không thể làm được điều đó. Tuy nhiên nếu có niềm tin, không sớm thì muộn, ước mơ sẽ là của bạn.
Khuyết Danh

Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.
Mahatma Gandhi

Không được mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là đại dương; một vài giọt nước trong đại dương nhuốm bẩn không khiến đại dương thành bẩn.
Mahatma Gandhi

Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãy trong tâm tưởng.
William James

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.
Martin Luther

Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin.
Thomas Paine

Nếu một người đánh mất niềm tôn kính vào bất cứ phần nào của cuộc sống, anh ta sẽ đánh mất niềm tôn kính với toàn bộ cuộc sống.
Albert Schweitzer

Tôi đã học được rằng nếu một người tự tin tiến bước theo hướng của giấc mơ và nỗ lực sống cuộc đời mình đã mường tượng thì anh ta sẽ bất ngờ gặp được thành công trong những lúc bình thường.
Henry David Thoreau

Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi.
William Arthur Ward

Việc tha thứ cho một người nào đó thì rất dễ dàng nhưng có đủ khả năng để tin lại họ lần nữa không thì lại là một chuyện khác.
Khuyết Danh

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe. ( Anatole France )
Để làm được những điều to lớn, chúng ta không những phải hành động mà còn phải mơ mộng, không những phải có kế hoạch mà còn phải có niềm tin.

Câu nói hay về niềm tin 2

Câu nói hay về niềm tin

Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. ( William James )
Hãy tin rằng đời đáng sống, và niềm tin của bạn sẽ giúp thiết lập sự thực đó.

To achieve great things you have first to believe it. ( Arsene Wenger )
Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

You closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them too, even when you’re in the dark. Even when you’re falling. ( Khuyết danh )
Bạn nhắm mắt lại. Đó là điều khác biệt. Đôi lúc bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Và nếu bạn muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ, thậm chí ngay cả khi bạn ở trong bóng tối. Ngay cả khi bạn đang rơi.

I believe in everything until it’s disproved. So I believe in fairies, the myths, dragons. It all exists, even if it’s in your mind. Who’s to say that dreams and nightmares aren’t as real as the here and now? ( John Lennon )
Tôi tin vào mọi thứ cho tới khi nó bị bác bỏ. Vì vậy tôi tin vào tiên, thần thoại, rồng. Tất cả đều tồn tại, thậm chí dù nó chỉ ở trong tâm trí bạn. Ai dám nói rằng giấc mơ và ác mộng không thực như điều ở đây lúc này?

Love, we say, is life; but love without hope and faith is agonizing death. ( Elbert Hubbard )
Chúng ta bảo tình yêu là sự sống; nhưng tình yêu không có hy vọng và niềm tin là cái chết đau đớn.

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd. ( Voltaire )
Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.

We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing. ( Louisa May Alcott )
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us. ( Samuel Johnson )
Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before. ( Khuyết danh )
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. ( Helen Keller )
Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith. ( Steve Jobs )
Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. ( Steve Jobs )
Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó . lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì. Cách tiếp cận này chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, nó đã tạo nên tất cả sự khác biệt trong cuộc đời tôi.

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent. ( Sophia Loren )
Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt. ( William Arthur Ward )
Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

A faith is a necessity to a man. Woe to him who believes in nothing. ( Victor Hugo )
Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light. ( Helen Keller )
Niềm tin là sức mạnh có thể khiến thế giới tan vỡ xuất hiện trong ánh sáng.

The world we see that seems so insane is the result of a belief system that is not working. To perceive the world differently, we must be willing to change our belief system, let the past slip away, expand our sense of now, and dissolve the fear in our minds. ( William James )
Thế giới tưởng chừng như thật điên rồ mà chúng ta đang chứng kiến là kết quả của một hệ niềm tin không hoạt động. Để nhìn thế giới khác đi, chúng ta phải sẵn lòng thay đổi hệ niềm tin của mình, để quá khứ trôi qua, mở rộng nhận thức về hiện tại và làm tan chảy nỗi sợ hãi trong tâm tưởng.

Câu nói hay về niềm tin 3

Câu nói hay về niềm tin

Live your beliefs and you can turn the world around. ( Henry David Thoreau )
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.

The people who influence you are the people who believe in you. ( Henry Drummond )
Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.

The smallest seed of faith is better than the largest fruit of happiness. ( Henry David Thoreau )
Hạt giống niềm tin nhỏ bé nhất cũng tốt hơn nhiều trái hạnh phúc to lớn nhất.

It is wrong always, everywhere, and for everyone, to believe anything upon insufficient evidence. ( William James )
Luôn luôn, ở bất cứ đâu, và đối với bất cứ ai, thật sai lầm khi tin vào bất cứ thứ gì khi không đủ bằng chứng.

Faith… must be enforced by reason… when faith becomes blind it dies. ( Mahatma Gandhi )
Niềm tin… phải được gia cố bằng lý lẽ… khi niềm tin mù, nó sẽ chết đi.

Faith is knowing there is an ocean because you have seen a brook. ( William Arthur Ward )
Tin tưởng là biết ngoài kia là đại dương bởi mình nhìn thấy suối.

Pursue some path, however narrow and crooked, in which you can walk with love and reverence. ( Henry David Thoreau )
Hãy theo đuổi con đường mà bạn có thể đi với tình yêu và lòng tôn kính, dù nó có hẹp và quanh co đến mức nào.

Society lives by faith, and develops by science. ( Henri Frederic Amiel )
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.

Sometimes you’ve got to believe in someone else’s belief in you until your belief kicks in. ( Les Brown )
Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.

A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. ( Mahatma Gandhi )
Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

He who believes is strong; he who doubts is weak. Strong convictions precede great actions. ( Louisa May Alcott )
Người có lòng tin thì mạnh mẽ; người lắm nghi ngờ thì yếu ớt. Niềm tin mãnh liệt vượt lên trên những hành động to tát.

Fanaticism is overcompensation for doubt. ( Robertson Davies )
Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

A man lives by believing something: not by debating and arguing about many things. ( Thomas Carlyle )
Người ta sống nhờ tin vào điều gì đó: không phải nhờ bàn luận và tranh cãi về quá nhiều thứ.

Man must cease attributing his problems to his environment, and learn again to exercise his will . his personal responsibility in the realm of faith and morals. ( Albert Schweitzer )
Con người cần ít đổ rắc rối của mình lên môi trường xung quanh, và học cách thể hiện ý chí . trách nhiệm cá nhân trong lĩnh vực niềm tin và đạo đức.

Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying. ( Martin Luther )
Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn. ( William Arthur Ward )
Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi.

He does not believe who does not live according to his belief. ( Thomas Fuller )
Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.

It is necessary to the happiness of man that he be mentally faithful to himself. Infidelity does not consist in believing, or in disbelieving, it consists in professing to believe what he does not believe. ( Thomas Paine )
Sự trung thành với chính mình cần thiết cho hạnh phúc của mỗi người. Thiếu trung thành không nằm ở việc tin hay không tin mà nằm ở việc tự cho là mình tin điều mình không tin..

Belief creates the actual fact. ( William James )
Niềm tin tạo ra hiện thực.

For there to be betrayal, there would have to have been trust first. ( Suzanne Collins )
Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.

Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. ( Từng thề ước . Đồng Hoa )

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé… ( Thủy Vũ )

Đừng đặt tất cả niềm tin vào một ai đó. Hãy giữ lại một chút cho riêng mình. Để ngay cả khi mất niềm tin vào người mình yêu thương nhất, ta vẫn còn bản thân mình để tin. ( Đoạn Đường Ký Ức . Gỗ & Born )

Nếu không có niềm tin thì sẽ không bao giờ là mãi mãi. Và nếu không có lòng chân thành thì mọi thứ cũng bằng không.( Khuyết danh )

Câu nói hay về niềm tin 4

Câu nói hay về niềm tin

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

All glory comes from daring to begin.
Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.
Eugene F Ware

Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.
Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

If you think you can win, you can. Faith is necessaryto victory.
Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho chiến thắng.
William Hazlitt

To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.
Hãy mơ ước bất cứ điều gì bạn muốn mơ. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ con người. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Hãy tin tưởng vào bản thân để thử thách những giới hạn của mình. Đó chính là lòng can đảm để thành công.
Bernard Edmonds

Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.
Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể , tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.
Walter Bagehot

All men dream: but not equally.Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible.
Tất cả mọi người đều mơ; nhưng không như nhau. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực.
T.E.Lawrence

Dreams are like stars…you may never touch them, but if you follow them they will lead you to your destiny.
Ước mơ giống như những vì sao… ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình.
Samuel Johnson

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.
C.S.Lewis

Dream is like a bird that senses the dawn and carefully starts to sing while it is still dark.
Ước mơ giống như loài chim, cảm nhận buổi ban mai và khẽ khàng cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối.

Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.
Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.
Les Brown

Sooner or later, those who win are those who think they can.
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Paul Tournier

Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.
Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.
Sophia Loren

I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.
Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.
Sophia Loren

Câu nói hay về niềm tin 5

Câu nói hay về niềm tin

When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.
John Lennon

Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.
Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.
John Lennon

No one can make you feel inferior without your consent.
Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
Eleanor Roosevelt

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.
Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
Brian Tracy

Selfconfidence is the first requisite to great undertakings.
Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.
Samuel Johnson

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
Mark Twain

Don’t let people drive you crazy when you know it’s in walking distance.
Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được.

It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.
Khuyết danh

Put your future in good hands your own.
Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy bàn tay của chính bạn.
Khuyết danh

It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us.
Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp khi ta cần.
Epicurus

Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại.
Bouvi

Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ.
Khuyết danh

Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng nhốt mình trong những tín điều nào đó, sống như vậy là sống bằng suy nghĩ của những người khác. Đừng để quan điểm ồn ào của kẻ khác át đi tiếng nói bên trong của riêng bạn. Và điều quan trọng nhất, hãy dũng cảm đi theo sự mach bảo của trái tim và trực giác của mình. Chúng biết rõ bạn thực sự muốn trở thành cái gì. Những điều khác chỉ là thứ yếu.
Steve Jobs

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích…

Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.
Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.
Khuyết danh

Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.
Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
Steve Jobs

Không tin vào mình còn biết tin vào chân lý nào?
W. Shakespeare

Câu nói hay về niềm tin 6

Câu nói hay về niềm tin

Ở đâu có tình yêu ở đó có lòng tin.
M. Goocki

Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bão táp nào.
Ovidius (La Mã)

Phải tin vào mình trước, sau đó người khác mới tin vào bạn.
Sergeyevich (Nga)

Status khát vọng và danh ngôn hay về chí hướng vươn lên
36, Niềm tin là tài sản cá nhân tích trữ trong nhà bạn.
Bernard Shaw (Đức)

Columbus dựa vào lòng tin để phát hiện đại lục mới chứ không dựa vào bản đồ hàng hải.
Santayana (Mỹ)

Dũng cảm và lòng tin tất thắng thường kết thúc trận đấu bằng thắng lợi.
Marx (Đức)

Jealousy is not a sign of true love; it’s insecurities that comes in the way, because love has just one important ingredient: Trust.
Ghen tuông không phải là dấu hiệu của tình yêu thực sự; mà là sự thiếu tự tin xen vào, bởi lẽ tình yêu chỉ có một thành tố quan trọng: Niềm Tin.

Nhiệt tình vĩ đại có thể chiến thắng mọi thứ, vì vậy chúng ta có thể nói, một người chỉ cần kiên trì mạnh mẽ theo đuổi không ngừng nghỉ, anh ta có thể đạt đến mục đích.
Stendhai (Pháp)

Hoa cỏ thông phải trải qua thời gian chăm bón lâu dài mới hé nụ tỏa hương, đóa hoa tình yêu sẽ không đột nhiên khoe sắc, cho nên tình yêu sét đánh không thể tin cậy.
Mobosange (Pháp)

Đau khổ đã cày xới lòng tin của bạn, đồng thời đã đào ra nguồn nước mới của sinh mệnh.
Romain Rolland (Pháp)

Thiếu niềm tin không phải vì có khó khăn, mà có khó khăn là vì thiếu lòng tin.
Seneca (La Mã)

Khi mới lên đường, tôi không phải là 1 người chiến thắng. Tôi phải xây dựng lòng tin rằng tôi có năng lực chiến thắng.
Thomas (Mỹ)

Trên đây là những câu nói hay về niềm tin trong cuộc sống, hi vọng với những câu nói này sẽ giúp ích được cho bạn, để bạn có thể mỉm cười để đối mặt với cuộc sống hiện tại, chấp nhận những gì mình đang có và vượt qua hàng rào chông gai phía trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.