Những câu nói hay về kinh doanh

❤ “Tôi chỉ dùng khoảng 10% não mình để nghĩ về việc kinh doanh. Nó không phức tạp lắm đâu – Bill Gates”. Tuyển chọn những câu nói hay về kinh doanh vô cùng ý nghĩa cho giới trẻ! ❤
Những câu nói hay về kinh doanh

Những câu nói hay về kinh doanh

Không sợ không có tiền nếu chịu khó quan tâm đến nhu cầu của người khác.
Khuyết danh

Bạn khen bạn hết xẩy đó là bạn chào hàng. Bạn khen cô ấy đây là quảng cáo. Nhưng cô ấy khen bạn đó là PR.
Khuyết danh

Thái độ lơ là khách hàng là kẻ thù lớn nhất của marketing.
Khuyết danh

Việc tiếp thị của bạn theo cùng một cách thức mọi người vẫn làm là mất trí.
Khuyết danh

Thương trường như chiến trường. Nhân viên là tài sản lớn nhất.. Thương hiệu là lời hứa mà khách hàng nhận được. Khách hàng là ông chủ.
Khuyết danh

Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy.
Khuyết danh

Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.
Promise, large promise, is the soul of an advertisement.
Samuel Johnson

Lợi nhuận làm ra lúc bạn mua chứ không phải lúc bạn bán.
Khuyết danh

Nếu ta muốn vượt người dẫn đầu, đừng bao giờ đi theo con đường của họ trên tuyết. Vượt mặt đối thủ cạnh tranh bằng con khai phá con đường riêng của mình
Khuyết danh

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.
Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.
Brian Tracy

Đầu tư không phải là mua bán. Đó là sự hiểu biết.
Khuyết danh

Điểm khác biệt là điều kiện cần nhưng chưa đủ,bạn phải có cả điểm tương đồng để triệt tiêu điểm khác biệt của đôí thủ.
Khuyết danh

Tặng khách hàng một vài sản phẩm để họ mua một vài thứ khác!
Khuyết danh

Sự cạnh tranh mang tới những điều tốt đẹp nhất ở sản phẩm và những điều xấu xa nhất ở con người.
Competition brings out the best in products and the worst in man.
Khuyết danh

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.
Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.
Walter Scott

Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.
Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.
Thomas Hardy

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.
Elbert Hubbard

Cứ dạy một con vẹt cụm từ ‘cung và cầu’, thế rồi bạn sẽ có một nhà kinh tế.
Teach a parrot the terms ‘supply and demand’ and you’ve got an economist.
Thomas Carlyle

Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.
Business? It’s quite simple; it’s other people’s money.
Alexandre Dumas

Những câu nói hay về kinh doanh 2

Những câu nói hay về kinh doanh

Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.
Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.
Edward Bulwer-Lytton

Trong kinh doanh khi nhìn thấy mình bế tắc cũng là lúc quá muộn để cứu vãn bản thân, nếu ko biết vắt chân lên cổ, bạn sẽ phải ra đi.
Khuyết danh

Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm.
Mark Zuckerberg

Không có gì cần thiết hơn trong kinh doanh là sự nhanh nhạy.
(There is nothing more requisite in business than despatch)
Joseph Addison

Người ta không mua vì lý do hợp lý. Họ mua vì lý do tình cảm.
(People don’t buy for logical reasons. They buy for emotional reasons)
Zig Ziglar

Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.
Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.
Thomas Edison

Không quốc gia nào từng suy sụp vì thương mại.
No nation was ever ruined by trade.
Benjamin Franklin

Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi.
Don’t worry about failure; you only have to be right once.
Drew Houston

Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.
The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.
Brian Tracy

Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm cũng như tôi tự hào vì những gì chúng tôi đã làm.
I’m as proud of what we don’t do as I am of what we do.
Steve Jobs

Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.
Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.
Edward Bulwer Lytton

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi.
Art is the beautiful way of doing things. Science is the effective way of doing things. Business is the economic way of doing things.
Elbert Hubbard

Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.
Your company’s most valuable asset is how it is known to its customers.
Brian Tracy

Kinh doanh giống như một cái xe cút kít. Chẳng có gì xảy ra nếu bạn không bắt đầu đẩy.
Business is like a wheelbarrow. Nothing ever happens until you start pushing.
Khuyết danh

Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.
Business? It’s quite simple; it’s other people’s money.
Alexandre Dumas

Bạn phải sẵn sàng vất vả và chi tiêu tằn tiện để đưa được ý tưởng cất cánh.
You have to be ready for hard work and frugal spending to get the idea off the ground.
Garrett Camp

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.
Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.
Biz Stone

Những câu nói hay về kinh doanh 3

Những câu nói hay về kinh doanh

Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.
You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.
Steve Jobs

Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.
To turn really interesting ideas and fledgling technologies into a company that can continue to innovate for years, it requires a lot of disciplines.
Steve Jobs

Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.
Promise, large promise, is the soul of an advertisement.
Samuel Johnson

Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.
Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities.
Walter Scott

Anh muốn bỏ phần còn lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có cơ hội thay đổi thế giới? – Câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs dành cho John Sculley, giám đốc trước của Apple.

“Do you want to spend the rest of your life selling sugared water or do you want a chance to change the world?” – Steve Jobs’ famous question to John Sculley, former Apple CEO.

Thành công không bao giờ được đo bằng bao nhiêu tiền bạn có.
(Success must never be measured by how much money you have.)

Các mối quan hệ chúng ta có với mọi người là vô cùng quan trọng để thành công trong và ngoài công việc.
(The relationships we have with people are extremely important to success on and off the job.)

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.
(Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have.)

Nếu bạn không cho mình là một người chiến thắng, thì bạn không thể hành động như một người chiến thắng.
(If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner.)

Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết.
Jack Ma

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.

Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng ngày kia, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Jack Ma

Chúng tôi thực hiện 60 triệu giao dịch mỗi ngày. Mọi người không biết nhau. Tôi không biết bạn, tôi gửi sản phẩm cho bạn. Bạn cũng chẳng biết tôi, nhưng bạn vẫn chuyển tiền cho tôi.

Những khách hàng khó tính nhất chính là nguồn học vĩ đại nhất của bạn.
Bill Gates

Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó.
Bill Gates

“Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Khi Apple tung ra sản phẩm Mac, IBM tiêu tốn tiền R&D hơn ít nhất 100 lần. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu.”
Steve Jobs

“Hệ thống là không có hệ thống nào. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có quy trình. Apple là một công ty rất có tính kỷ luật, và chúng tôi có những quy trình tốt. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Quy trình khiến bạn hoạt động hữu hiệu hơn.” Steve Jobs

“Và điều đó đến từ việc nói không với 1000 thứ để chắc chắn chúng tôi không đi sai đường hay cố gắng làm quá nhiều. Chúng tôi luôn nghĩ về những thị trường mới mình có thể bước vào, nhưng chỉ bằng cách nói không bạn mới có thể tập trung vào những điều thật sự quan trọng.” Steve Jobs

“Vấn đề với cuộc đua mở kinh doanh trên Internet không phải là việc quá nhiều người mở công ty; đó là việc quá nhiều người không theo đuổi đến cùng. Đó là điều có thể hiểu được ở mức độ nào đó, bởi có quá nhiều thời khác tràn ngập tuyệt vọng và đau đớn, khi bạn phải sa thải nhân viên và hủy bỏ nhiều việc và đối mặt với những tình huống đặc biệt khó khăn. Đó là lúc bạn biết được mình là ai và giá trị của mình là gì.” Steve Jobs

“Để biến những ý tưởng thú vị trở thành hiện thực và những công nghệ còn non yếu thành một công ty có thể tiếp tục đổi mới trong nhiều năm trời, ta cần nhiều kỷ luật.” Steve Jobs

Những câu nói hay về kinh doanh 4

Những câu nói hay về kinh doanh

“Tôi tự hào vì những gì chúng tôi không làm cũng như tôi tự hào vì những gì chúng tôi đã làm.” Steve Jobs

“Anh không thể chỉ hỏi khách hàng xem họ muốn gì và rồi cố đem nó cho họ. Tới lúc anh hoàn thiện nó, họ đã muốn thứ mới mẻ khác rồi.” Steve Jobs

“Mô hình kinh doanh của tôi là ban nhạc The Beatles: Họ là bốn chàng trai có thể kiểm soát những khuynh hướng tiêu cực của nhau, họ cân bằng lẫn nhau. Và tổng số quan trọng hơn những phần rời rạc. Những điều lớn lao trong kinh doanh không được thực hiện bởi một người mà bởi một nhóm người.” Steve Jobs

“Anh muốn bỏ phần còn lại của cuộc đời mình đi bán nước đường hay anh muốn có cơ hội thay đổi thế giới? – Câu hỏi nổi tiếng của Steve Jobs dành cho John Sculley, giám đốc trước của Apple.” Steve Jobs

“Sự đối kháng giữa nhân dân và các đơn vị kinh doanh lớn đã biến mất bởi chính nhân dân đã tham gia quá sâu vào kinh doanh lớn.” Walter Lippmann

“Hứa hẹn, hứa hẹn thật nhiều, đó là linh hồn của quảng cáo.” Samuel Johnson

“Bạn càng tìm kiếm sự bảo đảm, bạn càng ít có nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có thể đạt được sự bảo đảm mà mình muốn.” Brian Tracy

“Tài sản giá trị nhất của công ty bạn chính là cách mà khách hàng biết đến nó.” Brian Tracy

“Kinh doanh? Rất đơn giản; đó là tiền của người khác.” Alexandre Dumas

“Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.” Walter Scott

“Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.” Thomas Hardy

“Không quốc gia nào từng suy sụp vì thương mại.” Benjamin Franklin

“Cái gì không bán được thì tôi không muốn sáng chế. Doanh số là bằng chứng về tính hữu dụng, và tính hữu dụng là thành công.” Thomas Edison

“Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.” Edward Bulwer Lytton

“Trong công việc lớn, phải nên lợi dụng ngay cái cơ hội trước mắt hơn là chăm chăm làm cho cơ hội nảy sinh.” La Rochefoucauld

“Cái gì đứng đầu tất cả trong đời, là tiền bạc.
Không tiền bạc khó mà có hạnh phúc”. Guitry

“Sự khôn ngoan đầy quý giá có được là nhờ ở kinh nghiệm.” Roger Ascham – The school master

“Đôi khi một khoảnh khắc sáng suốt có giá trị bằng cả kinh nghiệm của một cuộc sống.” O.W Holmes

“Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn mọi sự thất bại.” Bowee

“Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử đi vay một ít thì rõ.” Franklin

“Nguồn sinh ra của cải là ở trời đất, mà cách quản lý của cải là trên, nếu không xếp đặt có phương pháp thì sao cho của cải lưu thông đủ dùng được.” Phan Huy Chú

“Người ta không bao giờ phục vụ cho ai tốt hơn cho chính mình.” ETIENNE – Brueis et Palaprat

“Trong mọi cơ hội, dù tư hay công, tôi sẵn sàng phụng sự như một tên đầy tớ hết lòng”. Victo Hugo

“Chớ nên vội vã muốn cho chóng xong việc, chớ nên chỉ nhìn thấy lợi nhỏ thôi. Vì lẽ vội vã mà muốn xong việc thì không đạt được mục đích, chỉ thấy lợi nhỏ thì việc lớn làm sao thành tựu được.” Khổng Tử

Câu hỏi đúng không phải là ‘Chúng ta muốn biết gì về mọi người’, mà là ‘Mọi người muốn kể với chúng ta những gì về họ?
Mark Zuckerberg

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.
Mark Zuckerberg

Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng…Khi bạn không có đồng nào, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống!
Bill Gates

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.
Bill Gates

Tôi chọn người lười biếng để làm những việc khó khăn. Bởi một người lười biếng sẽ tìm ra cách dễ dàng để làm việc đó.
Bill Gates

Những khách hàng khó tính nhất chính là nguồn học vĩ đại nhất của bạn.
Bill Gates

Chúng tôi thực hiện 60 triệu giao dịch mỗi ngày. Mọi người không biết nhau. Tôi không biết bạn, tôi gửi sản phẩm cho bạn. Bạn cũng chẳng biết tôi, nhưng bạn vẫn chuyển tiền cho tôi.
Jack Ma

Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ, nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết.
Jack Ma

Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.
Jack Ma

Những câu nói hay về kinh doanh 5

Những câu nói hay về kinh doanh

Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng ngày kia, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
Jack Ma

Là người giàu nhất trong nghĩa trang không quan trọng với tôi… Khi đi ngủ và nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó tuyệt vời… đây mới là điều tôi quan trọng.
Steve Jobs

Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối.
Steve Jobs

Khi tôi chết, mọi người sẽ vinh danh tôi cho tất cả những gì sáng tạo nhất. Tuy nhiên, không ai biết rằng tôi thực sự hiểu cách điều hành một doanh nghiệp.
Steve Jobs

Trải nghiệm cận kề cái chết đôi lúc giúp một người nhìn nhận rõ hơn.
Steve Jobs

Câu hỏi đúng không phải là ‘Chúng ta muốn biết gì về mọi người’, mà là ‘Mọi người muốn kể với chúng ta những gì về họ?
Mark Zuckerberg

Di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh.
Mark Zuckerberg

Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi ngày là: Liệu có phải tôi đang làm điều quan trọng nhất mà tôi có thể làm được? Trừ khi tôi cảm thấy tôi đang xử lý điều quan trọng nhất mà mình có thể giúp, còn lại tôi sẽ cảm thấy không thoải mái với cách mình sử dụng thời gian.
Mark Zuckerberg

Người ta không quan tâm ai đó nói gì về bạn trong bộ phim, kể cả không quan tâm bạn nói gì. Họ quan tâm những gì bạn đã làm được.
Mark Zuckerberg

“You have to think anyway, so why not think big?” – Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?
Donald Trump

Không có đam mê, bạn không có năng lượng; không có năng lượng, bạn không có cái gì. Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó.
Donald Trump

Tôi cố gắng học từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung duy nhất vào hiện tại. Đó là nơi có niềm vui.
Donald Trump

Đôi khi, bằng cách thua một trận đấu bạn sẽ tìm ra cách để thắng cả cuộc chiến.
Donald Trump

Một là lắng nghe chính mình bất kể những gì viết ra trên giấy hay ho đến đâu. Thứ hai, bạn nên gắn chặt với những gì mình biết rõ. Thứ ba, đôi khi khoản đầu tư tốt nhất của bạn là những thứ không phải do bạn làm nên.
Donald Trump

Đến lúc cuối cùng, bạn sẽ không được đánh giá bởi những gì đã cam kết thực hiện, mà bởi những gì bạn đã hoàn thành.
Donald Trump

Ban đầu, mọi thứ đều rất rẻ. Vì thế, hãy khuyến khích con cái bạn đầu tư ngay khi chúng biết đến giá trị của đồng tiền
Warren Buffett

Đừng cố gắng tỏa sáng. Hãy là chính mình và làm những gì mình thích.
Warren Buffett

Hãy thiết lập mục tiêu và đảm bảo mọi thứ đều tập trung vào mục tiêu đó
Warren Buffett

Nếu bạn muốn làm giàu, hãy cân nhắc và tính toán như một nhà kinh tế đích thực trong mọi việc
Warren Buffett

Đừng mua những gì vượt quá nhu cầu thực sự của bạn. Hãy làm gương cho con bạn nghĩ và hành động như vậy
Warren Buffett

Bất cứ ai cũng có thể mua được những thứ rất nhỏ từ những khoản tiết kiệm rất nhỏ. Hãy khuyến khích con bạn làm quen với một vài công việc kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Warren Buffett

Để thành công, chỉ cần giao đúng người đúng việc
Warren Buffett

Trên đây là bài viết những câu nói hay về kinh doanh, chúc các bạn vui vẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.