Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín – Chữ tín có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của con người, và đặc biệt nhất là trong quan hệ giao tiếp. Giữ chữ tín tức là giữ thể diện cho bản thân uy tín, và giữ cho nhân cách đạo đức của chính mình. Ngoài ra chữ tín cũng giúp chúng ta cân bằng và bảo đảm hài hòa giữa các nhu cầu cá nhân trong xã hội.❤
Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao về giữ chữ tín

Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn thì quên cả mười

Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín, kẻ cười người chê.

Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ
Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

Hay gì lừa đảo kiếm lời
Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.

Tục ngữ về giữ chữ tín

Ca dao tục ngữ về giữ chữ tín

Một lần bất tín, vạn lần bất tin.

Quân tử nhất ngôn

Giấy rách còn giữ lấy lề

Chữ tín còn quý hơn vàng.

Hứa hươu, hứa vượn

Treo đầu dê, bán thịt chó.

Rao mật gấu, bán mật heo

Rao ngọc, bán đá

Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

Nhất ngôn cửu đỉnh

Lời nói như đinh đóng cột

Trên đây là bài viết về những câu ca dao tục ngữ về giữ chữ tín, mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn biết thêm về những câu ca dao tục ngữ hay của Việt Nam ta!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.