Đừng nói nhiều với kẻ ngu

Truyện gắn về “Đừng bao giờ tranh cãi với một người ngu” và những câu nói của Thích Tánh Tuệ.

Đừng bao giờ tranh cãi với một người ngu

Có hai người đang tranh cãi nhau rất kịch liệt:

Một người nói: 4 x 4 = 16. Một người nói: 4 x 4 = 17

Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên bèn lôi nhau lên quan huyện phân giải.

Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

– Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà!

– Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện:

– Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?

Quan huyện nói:

– Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu.

Những câu nói của Thích Tánh Tuệ

Đừng nói nhiều với kẻ ngu
Đừng nói nhiều với kẻ ngu

10 ĐỪNG!!
Đừng cãi lý với kẻ say
Đừng bắt tay với kẻ xấu
Đừng chiến đấu với kẻ liều
Đừng nói nhiều với kẻ ngu
Đừng đánh đu với tình cảm
Đừng lãnh đạm với người nghèo
Đừng làm eo với kẻ khó
Đừng nhăn nhó với mọi người.
Đừng tiết kiệm những nụ cười
Đừng đùa chơi trên đau khổ..
Thích Tánh Tuệ
__(())__

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.