Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh ý nghĩa sâu sắc nhất mà bạn không thể bỏ qua để chiêm nghiệm nhiều điều về cuộc sống hàng ngày. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh có thể truyền cảm hứng và động lực giúp chúng ta học tiếng Anh mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, đây cũng là những câu nói tiếng Anh thông dụng mà bạn có thể sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Hãy cùng xem chúng là gì nhé.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

What comes easy won’t last long, and what lasts long won’t come easy.
Những thứ gì đến dễ dàng sẽ không giữ được lâu, những gì giữ được lâu sẽ không đến dễ dàng.

Knowledge comes from learing, wisdom comes from living.
Kiến thức đến từ sự học, sự khôn ngoan đến từ cuộc sống.

Speak only when your words are more beautiful than silence.
Chỉ nên nói khi lời nói của bạn đẹp hơn sự im lặng.

If all you can do is crawl, start crawling.
Nếu tất cả những gì bạn có thể làm là bò, bạn hãy bắt đầu bò đi.

The only time when SUCCESS comes before WORK is in dictionary.
THÀNH CÔNG chỉ đứng trước LÀM VIỆC một lần duy nhất là trong từ điển.

Use your smile to change this world, but don’t let this world change your smile.
Dùng nụ cười để thay đổi thế giới này, nhưng đừng để thế giới này thay đổi nụ cười của bạn.

Trust is like an eraser, it gets smaller and smaller after every mistake
Niềm tin giống như một cục tẩy, nó càng ngày càng nhỏ đi sau mỗi lỗi sai.

When it rains look for rainbows, when it’s dark look for stars.
Khi trời mưa hãy tìm cầu vồng, khi trời tối hãy tìm những vì sao.

You have to fight the bad days to earn the best days.
Bạn phải chiến đấu với những ngày tháng khó khăn để mang về những ngày tháng tươi đẹp.

Being honest may not get you a lot of friends but it’ll always get you the right ones.
Thành thật có thể không đem lại nhiều bạn bè nhưng nó sẽ luôn mạng lại cho bạn những bạn bạn thực sự.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 02

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.
Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bạn của ngày hôm qua.

Good times become good memories and bad times become good lessons.
Những thời gian hạnh phúc trở thành những kỉ niệm đẹp còn những thời gian khó khăn trở thành những bài học ý nghĩa.

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.
Bạn không bao giờ có thể băng qua đại dương trừ khi bạn có đủ dũng cảm khi không còn nhìn thấy bờ.

Your future is created by what you do today, not tomorrow.
Tương lai được kiến tạo từ những việc bạn làm hôm nay chứ không phải ngày mai.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười. ?

Life is not fair – get used to it !
Cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách thích nghi với chúng. ?

To laugh with others is one of life’s great pleasures. To be laughed at by others is one of life’s great hurts.
Cười với người khác là một trong những vui thú lớn nhất của cuộc đời. Bị người khác cười là một trong những sự tổn thương lớn nhất của cuộc đời.

Life is a story make yours the best seller.
Cuộc sống là một câu chuyện bán chạy nhất.

Everybody laughs in the same language.
Ngôn ngữ của tiếng cười với ai cũng giống nhau.

Life is short, Smile while you still have teeth !
Cuộc sống vốn rất ngắn. Hãy mỉm cười khi bạn vẫn còn có thể ^^

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 03

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy.
Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự.

Life is really simple, but we insist on making it complicated .
Cuộc sống vốn đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm cho nó phức tạp lên.

Sadness flies away on the wings of time.
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

2Life is the greatest journey you will be ever on.
Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn từng trải qua

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world.
Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này.

Silence is the most powerful scream.
Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất.

Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

The world is not what it seems.
Cuộc đời vốn không như những gì bạn thấy

The busy have no time for tears.
Người bận rộn không còn thời gian để khóc.

Life is short. Don’t be lazy
Cuộc sống ngắn lắm, vì thế đừng lười biếng

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 04

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

You are the biggest person when you have a kindness
Khi có tấm lòng nhân hậu, bạn là người giàu có nhất

No one is old for fairytales
Không ai là quá già để phải ngừng việc đọc truyện cố tích cả

Life is the greatest journey you will be ever on
Cuộc sống là chuyến du lịch tuyêt vời nhất mà bạn từng trải qua

Some of the best thing in life are mistakes
Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là mắc lỗi

Everbody is reactionary on subjects they understand
Con người thường sẽ biết phản ứng thế nào trước những chủ đề mà họ hiểu biết

Life begins when you step out of your comfort zone
Cuộc sống thực sự bắt đầu khi bạn bước chân ra khỏi quỹ đạo an toàn của chính mình

Once you choose the hope, anything is possible
Một khi bạn lựa chọn hi vọng, mọi thứ đều có thể xảy ra

Love is starts with a smile, grows with a kiss and ends with a tear
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.

Keep your face to the sunshine and you can not see a shadow
Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối đâu cả

Where there is love, there is life
Nơi nào có tình yêu, nơi ấy có sự sống

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 05

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

Be your dream, now or never
Thực hiện ước mơ của bạn, ngay lúc này hoặc sẽ chẳng bao giờ

Stars can’t shine without darkness
Những ngôi sao sẽ không thể tỏa sáng nếu không có bóng tối

The healthy equals beautiful
Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp

You may delay, but time will not
Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không

You cannot heal the world until you heal yourself
Bạn sẽ không thể an ủi bất kì ai cho đến khi bạn tự làm lành vết thương của chính mình.

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours. ~ Dale Carnegie
Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.

There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means – either may do – the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier. ~ Benjamin Franklin
Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

If happiness could be brought, few of us could pay the price. ~ Khuyết danh
Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ~ Ann Morrow Lindbergh
Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.
Cuộc sống của người ta thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 06

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads? ~ Albert Camus
Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them. ~ Albert Camus
Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

Fiendship cannot be borrowed. There is not shop where one can buy it. It is a connection between two people that is so giving.
Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty. ~ Henri Frederic Amiel
Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose. ~ Jehyi Hsieh
Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ~ Albert Schweitzer
Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

What good is money if it can’t buy happiness? ~ Agatha Christie
Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc?

When I hear somebody sigh, “Life is hard”, I am always tempted to ask, “Compared to what?” ~ Sydney J. Harris
Khi tôi nghe ai đó thở dài: “Cuộc sống thật khắc nghiệt”, tôi luôn rất muốn hỏi: “So sánh với cái gì”

Money has never made man happy, nor will it, there is nothing in its nature to produce happiness. The more of it one has the more one wants. ~ Benjamin Franklin
Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu.

There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself. ~ Henry David Thoreau
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh 07

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

Yesterday is but a vision, and tomorrow is only a dream. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a dream of hope. ~ Khuyết danh
Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

Life’s challenges are not supposed to paralyze you, they’re supposed to help you discover who you are. ~ Bernice Johnson Reagon
Những thử thách của cuộc đời không có ý làm tê liệt ta, chúng có ý giúp ta khám phá ra ta là ai.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh
Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely.
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dream. ~ Ashley Smith
Cuộc sống đầy ắp vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ, và này những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận làn gió. Hãy sống cho hết tiềm năng, và đấu tranh cho những ước mơ của bạn.

Stop sitting there with your hands folded looking on doing nothing. Get into action and live this full and glorious life.
Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The others to desire less Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ, 1 là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa. Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn.

If happiness could be brought, few of us could pay the price
Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được.

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important is to not stop questioning
Học hỏi từ quá khứ, sống cho hiện tại, hy vọng cho tương lai. Điều quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi.

There is enough in this world for everybodys’ need, but not enough for certain peoples’ greed
Thế giới có đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không đủ cho lòng tham của con người.

An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight… the truly wise person is colorblind
Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.

Chúc các bạn vui vẻ với bài viết của trichdanhay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.