Những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh

Khi bản thân quá bế tắc về học tập bởi những kiến thức khó nhằn hay áp lực về điểm số mà người thân kỳ vọng. Bản thân ngày càng trở nên chán nản trước việc học tập, không muốn tiếp tục trên con đường tìm kiếm tri thức và thành công của mình. 

Đôi khi bản thân cũng chỉ cần những câu nói tạo động lực vực dậy sức mạnh trong con người. Hãy để trichdanhay.com làm điều đó, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đọc  những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh vô cùng ý nghĩa không những tạo động lực cho bạn mà còn giúp trau dồi thêm kiến thức tiếng anh của mình nữa đó nhé!

Câu nói ý nghĩa về học tập bằng tiếng anh
Câu nói ý nghĩa về học tập bằng tiếng anh

Những câu nói về học tập bằng tiếng anh ý nghĩa

Hãy cùng đọc và khám phá ý nghĩa của những câu nói về học tập bằng tiếng anh sau đây sẽ giúp bạn có những động lực lớn trong học tập và đầy lủi những áp lực trên con đường tìm kiếm tri thức của mình thêm vững vàng hơn. 

Những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh
Những câu nói hay về học tập bằng tiếng anh

The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. – B.B. King

=> Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn.

I am always ready to learn although I do not always like being taught. – Winston Churchill

=> Tôi luôn sẵn sàng học hỏi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy.

Learning never exhausts the mind. – Leonardo da Vinci

=>Học không bao giờ vắt kiệt trí óc.

The learning process continues until the day you die. – Kirk Douglas

=> Quá trình học tập tiếp tục cho đến ngày bạn chết.

The minute that you’re not learning I believe you’re dead. – Jack Nicholson

=> Giây phút mà bạn không học, tôi tin rằng bạn đã chết.

The brighter you are, the more you have to learn. – Don Herold

=> Bạn càng sáng, bạn càng phải học nhiều.

Who questions much, shall learn much, and retain much. – Francis Bacon

=> Ai thắc mắc nhiều, sẽ học được nhiều và giữ lại nhiều.

 Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. – Henry Ford

=> Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi, dù ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ.

 It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. – Epictetus

=> Một người đàn ông không thể học những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết.

To teach is to learn twice. – Joseph Joubert

=> Dạy là phải học hai lần.

 Today a reader, tomorrow a leader. – Margaret Fuller

=> Hôm nay một người đọc, ngày mai một nhà lãnh đạo.

. An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

=> Đầu tư vào kiến ​​thức trả lãi cao nhất.

 The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr. Seuss

=> Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

=> Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn được sống mãi mãi.

 Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. – Anthony J. D’Angelo

=> Phát triển niềm đam mê học hỏi. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.

 Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. – Khổng Tử

=> Học mà không suy nghĩ thì mất công; suy nghĩ mà không học hỏi là nguy hiểm.

 The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

=> Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

Study not what the world is doing, but what you can do for it

=> Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

 Adventure is the best way to learn.

=> Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

 Once you stop learning, you’ll start dying.

=> Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

 Study the past if you would define the future.

=> Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

 Learning is the eye of the mind.

=> Học tập là con mắt của trí tuệ.

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

=> Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

You learn something everyday if you pay attention.

 => Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

Never stop learning because life never stop teaching.

=> Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

 What we learn with pleasure we will never forget.

=> Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

 It’s what we think we know keep us from learning.

=> Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

=> Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

 Education is the most powerful weapon we use to change the world.

=> Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

=> Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Những câu nói hài hước về học tập bằng tiếng anh

Tinh thần thoải mái thì mới dễ  tiếp thu các kiến thức và việc học tập trở nên dễ dàng hơn, chỉ cần những câu nói tạo sự vui vẻ và mạng năng lượng tích cực hơn. Không những thế vốn tiếng anh của bạn sẽ được trau dồi thêm rất nhiều.

Câu nói hay về học tập nên đọc
Câu nói hay về học tập nên đọc

Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

  1. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Nghĩa: Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

  1. Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

  1. Learning is the eye of the mind.

Nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

  1. Adventure is the best way to learn.

Nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

  1. Once you stop learning, you will start dying.

Nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

  1. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men. 

Nghĩa: “Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.”

  1. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

  1. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

Câu nói bằng tiếng anh vô cùng hài hước về học tập
Câu nói bằng tiếng anh vô cùng hài hước về học tập

Tìm hiểu thêm:

Trích dẫn sách hay về tình yêu

Những câu nói hay về học tập

Từ những câu nói hay về học tập hay bằng tiếng anhtrichdanhay.com mang lại có giúp bạn thấy vui vẻ và có động lực vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mục tiêu của mình, hay chiêm nghiệm và chia sẻ một cách rộng rãi để nhiều người có thể biết tới bạn nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.