Những câu nói hay về tương lai

Quá khứ – tương lai và hiện tại được gắn kết với nhau bởi một dòng tuần hoàn được gọi là thời gian. Những câu nói hay về tương lai, quá khứ và hiện tại sau đây, sẽ giúp bạn nỗ lực hơn ở hiện tại và thành công ở tương lai. Tương lai của mỗi người do chính chúng ta lựa chọn và quyết định, thành công của tương lai phụ thuộc vào hành động của hiện tại. Tương lai phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn.
Những câu nói hay về tương lai

Những câu nói hay về tương lai

Tương lai của bạn mù mịt hay tươi sáng, chính là do bạn.

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.
– The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
Albert Einstein

Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
– Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.
Albert Einstein

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.
– Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.
Khuyết danh

Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
– Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.
William Arthur Ward

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
– The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.
Victor Hugo

Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
– Your future depends on many things, but mostly on you.
Frank Tyger

Tương lai được mua bằng hiện tại.
– The future is purchased by the present.
Samuel Johnson

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
– With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
Ralph Waldo Emerson

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
– Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.
Edward Young

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
– What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.
Victor Hugo

Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình.
– The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
William Arthur Ward

Đừng để cuộc đời bạn trôi qua một cách vô nghĩa khi mãi chìm đắm trong ký ức, lỗi lầm của quá khứ hay quá lo lắng về tương lai. Hãy sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.
Khuyết danh

Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể để đến ngày kia.
– Never put off till tomorrow what you can do the day after tomorrow.
Mark Twain

Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
– The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.
– I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.
Groucho Marx

Những câu nói hay về tương lai 2

Những câu nói hay về tương lai

Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.
– A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.
Edward Bulwer Lytton

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
– The future depends on what we do in the present.
Mahatma Gandhi

Quá khứ là tro tàn; tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là lửa sáng chói lòa.
– Yesterday is ashes; tomorrow wood. Only today the fire shines brightly.
Ngạn ngữ Eskimo

Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
– I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm.
– I never think of the future – it comes soon enough.
Albert Einstein

Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.
– How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.
Charles Darwin

Chẳng có gì như một giấc mơ tạo dựng tương lai.
– There is nothing like a dream to create the future.
Victor Hugo

Tương lai trao thưởng cho những ai tiến lên phía trước. Tôi không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối cho mình. Tôi không có thời gian để phàn nàn. Tôi sẽ tiến về phía trước.
– The future rewards those who press on. I don’t have time to feel sorry for myself. I don’t have time to complain. I’m going to press on.
Barack Obama

Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.
– One today is worth two tomorrows.
Benjamin Franklin

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!
– Light tomorrow with today!
Elizabeth Barrett Browning

Khi người ta nói, ‘Cô ấy có tất cả’, tôi có một câu trả lời – Tôi chưa có ngày mai.
– When people say, ‘She’s got everything’, I’ve got one answer – I haven’t had tomorrow.
Elizabeth Taylor

Mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ.
– The greatest threat towards future is indifference.
Khuyết danh

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.
– Whatever is a reality today, whatever you touch and believe in and that seems real for you today, is going to be – like the reality of yesterday – an illusion tomorrow.
Luigi Pirandello

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.
– The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.
Erich Fromm

Người ta vẫn nói hiện tại hoài thai tương lai.
– It is said that the present is pregnant with the future.
Voltaire

Những câu nói hay về tương lai 3

Những câu nói hay về tương lai

Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.
– Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Edward Young

Thế giới đầy những kẻ mà quan điểm về một tương lai thỏa mãn thực chất là sự quay trở lại quá khứ đầy lý tưởng.
– The world is full of people whose notion of a satisfactory future is, in fact, a return to the idealised past.
Robertson Davies

Ngày hôm nay thật đẹp. Ngày hôm nay thật vui. Ngày mai là một ngày nữa.
– Today was good. Today was fun. Tomorrow is another one.
Dr Seuss

Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai có ý nghĩa gì?
Ngủ cùng Sói – Diệp Lạc Vô Tâm

Và vì trạng thái hiện tại của một thực thể đơn giản tự nhiên đã là hệ quả của trạng thái trước đó của nó, vì vậy hiện tại của nó cũng tiềm ẩn tương lai.
– And as every present state of a simple substance is naturally a consequence of its preceding state, so its present is pregnant with its future.
Gottfried Wilhelm Leibniz

Những mối quan tâm ngày hôm nay hiếm khi nào là những mối quan tâm của ngày mai.
– The cares of today are seldom those of tomorrow.
William Cowper

Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.
– Real generosity toward the future lies in giving all to the present.
Albert Camus

Nếu bạn để con tim mình phải hối tiếc về ngày hôm qua hay lo lắng cho ngày mai thì bạn không có ngày hôm nay.
Khuyết danh

Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất.
Phim “Lớp học của Nữ hoàng”

Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.
Phù sinh lục ký – Nam Khang

Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.
– I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.
Igor Stravinsky

Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những người làm nên nó.
– The future is hidden even from those who make it.
Anatole France

Quá khứ là nơi tôi luôn ngoảnh lại chiêm nghiệm, rút ra bài học từ lỗi lầm để rồi không ngừng vun đắp cho mình tình yêu và sự trân trọng đối với tương lai.
Khuyết danh

Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai.
– We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.
George Bernard Shaw

Bên trong trẻ nhỏ là vận mệnh của tương lai.
– Within the child lies the fate of the future.
Maria Montessori

Tôi quyết định rời bỏ quá khứ để sống cho tương lai.
– I decided to give up the past in order to live my future.
Gloria Attar

Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công.
– Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope and confidence and love and success.
Dale Carnegie

Những câu nói hay về tương lai 4

Những câu nói hay về tương lai

Trạng thái sống đau khổ nhất là nhớ về tương lai, đặc biệt là tương lai bạn sẽ không bao giờ có.
– The most painful state of being is remembering the future, particularly the one you’ll never have.
Soren Kierkegaard

Chúng ta thường đánh mất ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm qua đã tồn tại, và ngày mai đang tới.
– We usually lose today, because there has been a yesterday, and tomorrow is coming.
Johann Wolfgang von Goethe

Hôm qua là một tấm séc vô giá trị, ngày mai là tờ lệnh phiếu chưa tới hạn, chỉ có ngày hôm nay là tiền mặt – hãy sử dụng chúng một cách khôn ngoan.
– Yesterday is a canceled cheque; tomorrow is a promissory note; today is the only cash you have – so spend it wisely.
Kay Lyons

Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến?
– How am I going to live today in order to create the tomorrow I’m committed to?
Tony Robbins

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.
– It is difficult to live in the present, pointless to live in the future and impossible to live in the past.
Frank Herbert

Cuộc sống chia làm ba thì – đã từng, hiện đang, và sẽ là. Chúng ta hãy học từ quá khứ để hưởng thành quả nhờ và từ hiện tại, để sống tốt đẹp hơn trong tương lai.
– Life is divided into three terms – that which was, which is, and which will be. Let us learn from the past to profit by the present, and from the present, to live better in the future.
William Wordsworth

Vì vậy chúng ta cần coi trẻ nhỏ như là chìa khóa mở cánh cửa vận mệnh của tương lai chúng ta.
– We must therefore turn to the child as to the key to the fate of our future life.
Maria Montessori

Hãy nhớ rằng – khi bạn nghĩ tất cả đã mất, tương lai vẫn còn lại.
– Just remember – when you think all is lost, the future remains.
Robert H. Goddard

Luôn luôn có một khoảng khắc trong tuổi thơ khi cánh cửa mở ra và tương lai tràn vào.
– There is always one moment in childhood when the door opens and lets the future in.
Graham Greene

Trái tim bạn sẽ tan vỡ vì đau khổ nếu bạn buộc nó phải sống trong thế giới mộng tưởng phù du của tương lai thay vì hiện thực vĩnh hằng của ngày hôm nay.
– Your heart will be shattered by sorrow if you force it to live in tomorrow’s ephemeral imagination – world instead of in today’s eternal reality – now.
Sri Chinmoy

Tôi không vô tư lự nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả và vì vậy, tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi bất cứ điều gì tương lai sắp đặt.
– I am not thoughtless but am prepared for anything and as a result can wait patiently for whatever the future holds in store, and I’ll be able to endure it.
Wolfgang Amadeus Mozart

Nếu chúng ta kiểm tra suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thấy chúng luôn luôn hướng về quá khứ và tương lai.
– If we examine our thoughts, we shall find them always occupied with the past and the future.
Blaise Pascal

Hãy luôn luôn chọn tương lai hơn quá khứ. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?
– Always choose the future over the past. What do we do now?
Brian Tracy

Thái độ tích cực là hộ chiếu của con người để đi tới tương lai tốt đẹp hơn.
– A positive attitude is a person’s passport to a better tomorrow.
Khuyết danh

Phụ nữ nghĩ về tương lai cho tới khi lấy chồng, trong khi đàn ông chẳng lo lắng về tương lai cho tới khi lấy vợ.
– A woman worries about the future until she gets a husband, while a man never worries about the future until he gets a wife.
Charles Michael Schwab

Chúng ta có thể tác động đến con người chúng ta trong tương lai, bởi tương lai chỉ có thể được xây trên ngày hôm nay.
– We can influence who we will be tomorrow, for tomorrow can only be built on today.
Anne Wilson Schaef

Những câu nói hay về tương lai 5

Những câu nói hay về tương lai

Internet trở thành quảng trường cho ngôi làng toàn cầu của tương lai.
– The Internet is becoming the town square for the global village of tomorrow.
Bill Gates

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.
– The best way to predict the future is to create it.
Peter Drucker

Thậm chí một người nhỏ bé nhất cũng có thể thay đổi dòng chảy tương lai.
– Even the smallest person can change the course of the future.
Tolkien

Chúng tôi trân trọng hôm qua, nhưng chúng tôi đi tìm ngày mai tốt đẹp hơn.
– We appreciate yesterday, but we’re looking for a better tomorrow.
Jack Ma

Cuộc sống chờ đợi ở khắp mọi nơi, tương lai nở rộ ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ và bước lên phần nhiều với đôi bàn chân của mình.
– Life is waiting everywhere, the future is flowering everywhere, but we only see a small part of it and step on much of it with our feet.
Hermann Hesse

Người bất hạnh chẳng bao giờ có mặt trước bản thân bởi họ luôn sống trong quá khứ hoặc tương lai.
– The unhappy person is never present to themself because they always live in the past or the future.
Soren Kierkegaard

Hầu hết mọi người cho rằng quá khứ bằng với tương lai. Dĩ nhiên là như vậy – nếu bạn sống tại đó!
– Most people think, the past equals the future. Of course it does – if you live there!
Tony Robbins

Những người suy ngẫm lâu dài về cuộc sống và sự nghiệp thường luôn luôn lập các quyết định tốt hơn về thời gian và hoạt động của mình hơn những người suy nghĩ rất ít về tương lai.
– People who take a long view of their lives and careers always seem to make much better decisions about their time and activities than people who give very little thought to the future.
Brian Tracy

Từ trải nghiệm của quá khứ chúng ta ta rút ra bài học dẫn đường cho tương lai.
– From the experience of the past we derive instructive lessons for the future.
John Quincy Adams

Tôi không thể ngủ mà không biết có hy vọng. Nửa đêm trôi qua trong những tiếng thở dài. Tôi muộn phiền trong giấc ngủ lơ mơ. Vì đôi tay, vì đôi môi… vì cặp mắt. Vì cuộc gặp gỡ với ngày mai.
– I can’t sleep without knowing there’s hope. Half the night I waste in sighs. In a wakeful doze I sorrow. For the hands, for the lips… the eyes. For the meeting of tomorrow.
Alfred Tennyson

Tương lai là mọi thứ quá khứ đã lãng quên.
– Future is everything that past has forgotten.
Soren Kierkegaard

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai là tập trung tất cả trí tuệ, tất cả nhiệt huyết vào việc thực hiện thật tốt công việc của ngày hôm nay. Đó là cách duy nhất khả thi để chuẩn bị cho tương lai.
– The best possible way to prepare for tomorrow is to concentrate with all your intelligence, all your enthusiasm, on doing today’s work superbly today. That is the only possible way you can prepare for the future.
Dale Carnegie

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành robot.

Đừng nghĩ mãi về quá khứ. Nó chỉ mang đến những giọt nước mắt.
Đừng nghĩ về tương lai. Nó chỉ mang lại lo sợ.
Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.

Hãy thắp sáng ngày mai bằng ngày hôm nay!

Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua.

Tôi, không phải tình huống, có sức mạnh làm tôi hạnh phúc hay bất hạnh ngày hôm nay. Tôi có thể chọn nó sẽ thế nào. Ngày hôm qua đã chết. Ngày mai còn chưa tới. Tôi chỉ có một ngày, hôm nay, và tôi sẽ hạnh phúc với nó.

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai – nó luôn luôn đến đủ sớm.

Một ngày hôm nay đáng giá hai ngày mai.

Mối đe dọa lớn nhất hướng tới tương lai là sự thờ ơ.

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

Những câu nói hay về tương lai, hiện tại và quá khứ trên đây hi vọng sẽ góp một phần nhỏ nào đó, để cho hiện tại và tương lai của nhiều người được thay đổi, và tươi sáng hơn. Qua những câu nói hay đó, cho chúng ta nhận ra một điều rằng, ngày hôm qua đừng nghĩ đến nó nữa, hãy sống tốt cho ngày hôm nay rồi ngày mai sẽ đến thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.