Những câu nói tiếng anh hay về bản thân vô cùng ý nghĩa

Bản thân bạn đã bao giờ mình muốn gì cần gì hay chưa, đôi khi bản thân mình cứ mãi theo đuổi những giờ mơ chưa thành, chạy theo những kỳ vọng của gia đình và xã hội để rồi quên mất ta là ai, tồn tại với mục đích gì. Đôi khi cần một khoảng không gian tĩnh lặng để ta thêm hiểu mình hơn, biết mình muốn gì rồi sống trọn với đam mê của mình.

Đôi khi ta thêm hiểu bản thân hơn qua những câu nói, trích dẫn vô cùng đơn giản chúng có một động lực vô hình nào đó cho ta hiểu mình hơn. Hãy để trichdanhay.com mang đến những câu nói  tiếng anh hay về bản thân cho bạn thêm hiểu mình hơn mà còn trau dồi thêm khả năng tiếng anh cho mình nữa nhé!

Những câu nói tiếng anh hay về bản thân
Những câu nói tiếng anh hay về bản thân

Những câu nói bằng tiếng anh về bản thân ý nghĩa

Những câu nói tiếng anh về bản thân vô cùng ý nghĩa được chúng tôi mang lại sau đây mong sẽ phần nào giúp ích bản thân bạn trong hành trình tìm lại chính mình. Từ đó sẽ là nền móng vững chắc cho sự phát triển của bạn trong tương lai.

 • Be yourself, don’t take anything from anyone, and never let them take you alive.

Dịch nghĩa: Hãy là chính mình. Đừng lấy bất cứ thứ gì của bất kỳ ai và đừng bao giờ để họ bắt sống bạn

 • Faithless To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

Dịch nghĩa: Không có lòng tin. Được là chính mình trong một thế giới không ngừng cố gắng làm cho bạn một thứ khác là thành tựu lớn nhất.

 • Follow your inner moonlight; don’t hide the madness.

Dịch nghĩa: Theo ánh trăng bên trong của bạn; đừng che giấu sự điên rồ.

 • God has given you one face, and you make yourself another.

Dịch nghĩa: Thượng đế đã ban cho bạn một khuôn mặt, và bạn tạo cho mình một khuôn mặt khác.

 • You are you. Now, isn’t that pleasant?

Dịch nghĩa: Bạn là bạn. Bây giờ, điều đó có dễ chịu không?

 • You cannot change what you are, only what you do.

Dịch nghĩa: Bạn không thể thay đổi những gì bạn là, chỉ những gì bạn làm.

 • You may not control all the events that happen to you. But you can decide not to be reduced by them.

Dịch nghĩa: Bạn có thể không kiểm soát được tất cả các sự kiện xảy ra với mình. Nhưng bạn có thể quyết định không để chúng bị giảm bớt

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it.

Dịch nghĩa: Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

 • Believe you can and you’re halfway there.

Dịch nghĩa: Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 • Defeat is simply a signal to press onward.

Dịch nghĩa: Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less.

Dịch nghĩa: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • Those who don’t believe in magic will never find it.

Dịch nghĩa: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.

Dịch nghĩa: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

 • Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

Dịch nghĩa: Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing.

Dịch nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • I love those who can smile in trouble.

Dịch nghĩa: Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

 • Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Dịch nghĩa: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

 • Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James

Dịch nghĩa: Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

 • When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.

Dịch nghĩa: Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.

Dịch nghĩa: Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.

Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

 • Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.

Dịch nghĩa: Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

 • Life is short, smile while you still have teeth

Dịch nghĩa: Cuộc đời ngắn lắm, hãy cười khi bạn còn răng.

 • The busy have no time for tears

Dịch nghĩa: Người bận rộn không còn thời gian để khóc

 • This too, shall pass

Dịch nghĩa: Rồi mọi chuyện sẽ qua.

 • Those who don’t believe in magic will never find it

Dịch nghĩa: Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

 • Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience

Dịch nghĩa: Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm

 • Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t.

Dịch nghĩa: Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm

 • Don’t stop when you are tired, stop when you’re done.

Dịch nghĩa: Đừng dừng lại khi bạn thấm mệt, hãy chỉ dừng lại khi bạn đã hoàn thành mục tiêu

 • Life is a story. Make yours the best seller.

Dịch nghĩa: Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

Dịch nghĩa: Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp

 • Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.

Dịch nghĩa: Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

 • Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life

Dịch nghĩa: Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

 • I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it

Dịch nghĩa: Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

 • I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure

Dịch nghĩa: Tôi không bao giờ sai lầm đến lần hai. Tôi thường sai lầm lần thứ năm hoặc sáu để thấy chắc chắn.

 • The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves

Dịch nghĩa: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để cười.

 • I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself

Dịch nghĩa: Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

 • I’m going to stand outside. So If anyone asks, I am outstanding

Dịch nghĩa: Tôi sẽ đứng ở ngoài thôi và nếu có ai hỏi thì tôi nói là tôi nổi bật đấy.

 • Life has two rules 1) Never quit. 2) Always remember Rule #1

Dịch nghĩa: Cuộc sống có 2 quy tắc 1) đừng bao giờ từ bỏ. 2) Xem lại quy tắc

 • Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it

Dịch nghĩa: Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% còn lại là cách mà chúng ta phản ứng với nó.

 • No one can make you feel inferior without your consent

Dịch nghĩa: Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing

Dịch nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less

Dịch nghĩa: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment

Dịch nghĩa: Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.

 • Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking

Dịch nghĩa: Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé. Luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

 • We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars

Dịch nghĩa: Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

 • Your future depends on many things, but mostly on you

Dịch nghĩa: Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.

 • Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers

Dịch nghĩa: Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn. Thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn

Tổng hợp những câu nói về bản thân bằng tiếng anh tạo động lực

Đôi khi bản thân muốn buông bỏ vì những áp lực từ gia đình xã hội và một chút yếu đuối từ sâu thẳm trong mình, những câu nói tiếng anh tạo động lực trichdanhay.com mang lại phần nào sẽ giúp bạn có thêm động lực để vượt qua chính mình trong khó khăn nhé!

Tổng hợp câu nói tiếng anh ý nghĩa về bản thân
Tổng hợp câu nói tiếng anh ý nghĩa về bản thân

The journey of a thousand miles begins with one step – Lao Tzu
(Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân)

That which does not kill us makes us stronger – Friedrich Nietzsche
(Cái gì không giết được chúng ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn)

Fortune favours the bold – Virgil
(Vận may ủng hộ sự táo bạo)

Life is what happens when you’re busy making other plans – John Lennon
(Cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn thực hiện các kế hoạch khác)

When the going gets tough, the tough get going – Joe Kennedy
(Khi cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước, tiếp tục cố gắng vượt qua)

You must be the change you wish to see in the world – Mahatma Gandhi
(Bạn phải là sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới)

You only live once, but if you do it right, once is enough – Mae West
(Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ)

Get busy living or get busy dying – Stephen King
(Bận rộn để sống hay bận rộn để chết)

Knowledge is power – Sir Francis Bacon
(Kiến thức là sức mạnh)

Life is like a box of chocolates. You never know what you’re going to get – Forrest Gump
(Cuộc sống giống như một hộp sôcôla. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ nhận được)

When I stand before God at the end of my life, I would hope that I would not have a single bit of talent left and could say, I used everything you gave me.
(Khi đứng trước Chúa vào cuối đời, tôi hy vọng rằng tôi sẽ không còn một chút tài năng nào và có thể nói, tôi đã sử dụng tất cả những gì mà Ngài đã cho tôi.)

When I let go of what I am, I become what I might be.
(Khi tôi buông bỏ những gì tôi đang có, tôi sẽ trở thành những gì tôi có thể là.)

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.
(Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ sợ bóng tối; bi kịch thực sự của cuộc đời là khi đàn ông sợ ánh sáng.)

Teach thy tongue to say, “I do not know,” and thous shalt progress.
(Hãy dạy lưỡi bạn nói, “Bạn không biết,” và bạn sẽ tiến bộ.)

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.
(Cuộc sống không được đo bằng số hơi thở mà chúng ta hít thở, mà bằng những khoảnh khắc lấy đi hơi thở của chúng ta.)

If you’re offered a seat on a rocket ship, don’t ask what seat! Just get on.
(Nếu bạn được cung cấp một chỗ ngồi trên tàu tên lửa, đừng hỏi chỗ ngồi nào! Hãy lên ngồi đi.)  

If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more. (Nếu bạn không biết ơn những gì bạn đã có, thì điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc với nhiều hơn thế.)

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.(Thật tuyệt vời làm sao khi không ai cần đợi một giây phút nào trước khi bắt đầu cải thiện thế giới.)

Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
(Hạnh phúc không phải là thứ được làm sẵn. Nó xuất phát từ hành động của riêng bạn.)

Few things can help an individual more than to place responsibility on him, and to let him know that you trust him.
(Rất ít điều có thể giúp một cá nhân hơn là đặt trách nhiệm cho anh ta và cho anh ta biết rằng bạn tin tưởng anh ta.)

Everything you’ve ever wanted is on the other side of fear.
(Mọi thứ bạn từng muốn đều ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.)

Everything has beauty, but not everyone can see.
(Mọi thứ bạn từng muốn đều ở phía bên kia của nỗi sợ hãi.)

Certain things catch your eye, but pursue only those that capture the heart.
(Một số thứ bắt mắt bạn, nhưng chỉ theo đuổi những thứ thu hút được trái tim của mình.)

Believe you can and you’re halfway there.
(Hãy tin rằng bạn có thể làm được và bạn đã đi được nửa chặng đường.)

Start where you are. Use what you have. Do what you can.
(Bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể.)

Either write something worth reading or do something worth writing.
(Hoặc viết một cái gì đó đáng đọc hoặc làm một cái gì đó đáng viết.)

Change your thoughts and you change your world.
(Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi thế giới của bạn.)

It’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.
(Đó không phải là số năm trong cuộc đời của bạn. Đó là cuộc sống trong những năm của bạn.)

 When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.
(Khi mọi thứ dường như đang đi ngược lại với bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh theo chiều gió, không phải với nó.)

The question isn’t who is going to let me; it’s who is going to stop me.
(Câu hỏi không phải là ai sẽ cho tôi; Đó là người sẽ ngăn cản tôi.)

Life is what we make it, always has been, always will be.
(Cuộc sống là do chúng ta tạo ra, luôn luôn như vậy, sẽ luôn như vậy.)

Remember no one can make you feel inferior without your consent.
(Hãy nhớ rằng không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.)

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try.
(Bạn có thể thất vọng nếu bạn thất bại, nhưng bạn sẽ cam chịu nếu bạn không cố gắng.)

It’s your place in the world; it’s your life. Go on and do all you can with it, and make it the life you want to live.
(Đó là vị trí của bạn trên thế giới; đó là cuộc sống của bạn. Hãy tiếp tục và làm tất cả những gì bạn có thể với nó, và biến nó trở thành cuộc sống mà bạn muốn sống.)

Dreaming, after all, is a form of planning.
(Mơ ước, suy cho cùng, là một hình thức lập kế hoạch.)

Every strike brings me closer to the next home run.
(Mỗi lần strike tôi lại đến gần hơn với lần home run tiếp theo.)

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.
(Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì bạn luôn nhận được.)

Do what you can, where you are, with what you have.
(Hãy làm những gì bạn có thể, bạn đang ở đâu, với những gì bạn có.)

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.
(Cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào ngày chúng ta trở nên im lặng trước những điều quan trọng.)

Dream big and dare to fail.
(Hãy ước mơ lớn và dám thất bại.)

You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.
(Bạn không thể sử dụng hết khả năng sáng tạo. Bạn càng sử dụng nhiều, bạn càng có nhiều.)

Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
(Hãy nhớ rằng không đạt được những gì bạn muốn đôi khi là một may mắn tuyệt vời.)

If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.
(Nếu bạn nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn thế. Nếu bạn nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ có đủ.)

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
(Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại.)

I have learned over the years that when one’s mind is made up, this diminishes fear.
(Qua nhiều năm, tôi đã học được rằng khi tâm trí của một người được quyết tâm, điều này sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi.)

Education costs money.  But then so does ignorance.
(Giáo dục tốn kém tiền bạc. Nhưng rồi sự ngu dốt cũng vậy.)

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.
(Khó nhất là quyết định hành động, việc còn lại đơn thuần là sự kiên trì.)

The battles that count aren’t the ones for gold medals. The struggles within yourself – the invisible battles inside all of us – that’s where it’s at.
(Những trận chiến được tính không phải là những trận giành huy chương vàng. Những cuộc đấu tranh trong chính bản thân bạn – những cuộc chiến vô hình bên trong tất cả chúng ta – đó chính là nơi diễn ra.)

Những câu nói  tiếng anh hài hước

Nụ cười, sự vui vẻ luôn cần có trong cuộc sống bởi sẽ giúp xóa tan đi muộn phiền những suy nghĩ tiêu cực. Làm cho suy nghĩ chính bạn được lạc quan hơn và tìm ra những cách giải quyết hợp lý hơn trong vấn đề nan giải mà bạn thân đang gặp phải.

Câu nói tiếng anh hài hước về bản thân
Câu nói tiếng anh hài hước về bản thân

1. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi từ chối để bị tuyệt vọng bởi chúng.

2. Believe you can and you’re halfway there. Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

3. Defeat is simply a signal to press onward. Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước

4. Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ, chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

5. Those who don’t believe in magic will never find it. Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

6. Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers. Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

7. Do what you feel in your heart to be right- for you’ll be criticized anyway. You’ll be damned if you do, and damned if you don’t. Hãy làm điều thâm tâm bạn cho là đúng – vì đằng nào bạn cũng bị chỉ trích. Bạn sẽ bị chửi bới nếu bạn làm, và nguyền rủa nếu bạn không làm.

8. Not how long, but how well you have lived is the main thing. Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

9. I love those who can smile in trouble. Tôi thích những người có thể cười khi gặp rắc rối

10. Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking. Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ những thứ nhỏ bé: luôn sống với bản thân mình, theo cách mà bạn suy nghĩ.

11. Believe that life is worth living and your belief will help create the fact. — William James Hãy tin tưởng rằng cuộc sống này xứng đáng để sống và niềm tin đó của bạn sẽ tạo nên sự thật.

12. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

13. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. Thà bị tổn thương bởi sự thật còn hơn là được xoa dịu bởi lời nói dối.

14. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

15. Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.

Những câu nói tiếng anh tạo động lực cho bản thân
Những câu nói tiếng anh tạo động lực cho bản thân

Tìm hiểu thêm:

Những câu nói hay về tuổi học trò

Những câu nói hay về thanh xuân

Mong rằng những câu nói tiếng anh hay về bản thântrichdanhay.com mang lại sẽ là liều thuốc giúp bản hiểu bản thân, vui vẻ hơn để đối mặt với những gì cần phải trải nghiệm trong hành trình trưởng thành và phát triển của bản thân.

Thông tin liên hệ, khám phá review sách mới tại:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.