Những câu nói tiếng Anh hay

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay ý nghĩa của các nhân vật nổi tiếng thế giới, những trích dẫn hay về cuộc sống. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tươi đẹp, đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cũng giống như những nốt nhạc, phải có những nút trầm, nút bổng mới tạo nên những bản nhạc hay. Bạn đang giầu có? Bạn đang nghèo khổ? Nhưng điều đó không quan trọng, điều cốt lõi nhất là bạn cảm thấy vui vẻ với những gì mình có. Có những niềm hạnh phúc bình dị luôn đi cùng chúng ta những không phải ai cũng nhận ra điều đó.

Những câu nói tiếng Anh hay
Những câu nói tiếng Anh hay

Những câu nói hay bằng tiếng anh

I have a simple philosophy : Fill what’s empty. Empty what full. Scratch where it itches – Alice Roosevelt.
Tôi có một triết lý đơn giản đó là: lấp đầy những khoảng trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ ngứa.

Những câu nói tiếng Anh hay
Những câu nói tiếng Anh hay

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it – Lou Holtz.
Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó – Lou Holtz.

Những câu nói tiếng Anh hay 3
Những câu nói tiếng Anh hay 3

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The others to desire less.
Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ. Một là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa. Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn!

Những câu nói tiếng Anh hay 4
Những câu nói tiếng Anh hay 4

Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie
Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

Những câu nói tiếng Anh hay 5
Những câu nói tiếng Anh hay 5

How wonderful life is, now you are in the world.
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

Những câu nói tiếng Anh hay 6
Những câu nói tiếng Anh hay 6

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds – Wayne Dyer.
Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Những câu nói tiếng Anh hay 7
Những câu nói tiếng Anh hay 7

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.
Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tự chính mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.
Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu , là 1 bi kịch cho người nghèo.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.
Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.
Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

I have a simple philosophy : Fill what’s empty. Empty what full. Scratch where it itches – Alice Roosevelt.
Tôi có một triết lý đơn giản đó là: lấp đầy những khoảng trống, làm trống những khoảng đầy và gãi những chỗ ngứa.

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect.
Đừng chờ đợi những khoảnh khắc tuyệt vời mà hãy tự chính mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.

Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it – Lou Holtz.
Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó – Lou Holtz.

There are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more. The others to desire less.
Có 2 cách để bạn cảm thấy đủ. Một là bạn cứ tiếp tục tích lũy nhiều và nhiều hơn nữa. Còn cách khác là bạn ham muốn ít hơn!

Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie
Cuộc sống không phải để sợ, mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống để làm vơi bớt mọi nỗi sợ hãi.

How wonderful life is, now you are in the world.
Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là bạn đã có mặt trên thế giới này.

What we think determines what happens to us, so if we want to change our lives, we need to stretch our minds – Wayne Dyer.
Những điều chúng ta nghĩ quyết định những điều sẽ xảy ra với chúng ta, và vì thế nếu chúng ta muốn thay đổi cuộc sống, chúng ta cần phải thay đổi từ cách suy nghĩ của chúng ta.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.
Cuộc sống là 1 giấc mơ cho những người khôn ngoan, là trò chơi cho những kẻ ngốc, là 1 vở hài kịch cho người giàu , là 1 bi kịch cho người nghèo.

Not everyone is meant to be in your future. Some people are just passing through to teach you lessons in life.
Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.
Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Những câu nói tiếng anh hay về cuộc sống

Learn to forgive
Học để thứ tha

An apology has three parts “I’m sorry”, “It’s my fault”, and “How can I make things better”. The last part is most important
Một câu xin lỗi có 3 phần ” tôi xin lỗi”, “Đây là lỗi của tôi” , và “Làm thế nào để tôi làm mọi việc tốt hơn đây”.Phần cuối cùng là quan trọng nhất

If you don’t do it in front of me, then don’t do it behind my back
Nếu bạn không làm điều đó trước mặt tôi, thì đừng làm nó sau lưng tôi

Don’t tell me what you think I want to hear.Tell me the truth
Đừng nói với tôi những gì bạn muốn tôi phải nghe.Hãy nói với tôi sự thật

Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad
Đôi khi,tốt nhất là bạn nên cười hơn là giải thích tại sao bạn đang buồn

People don’t leave because things are hard.They leave because it’s no longer worth it
Mọi người không rời bỏ vì mọi việc khó khăn, họ rời bỏ vì điều đó không còn xứng đáng nữa

A simple “bye” can make us cry, a simple “joke” can make us laugh, and a simple “care” can make us fall in love
Một lời ” tạm biệt” đơn giản có thể khiến ta khóc, một lời ” đùa” đơn giản có thể khiến ta cười, và một lời ” quan tâm” đơn giản có thể khiến ta yêu nhau

Bad relationships change good people
Một mối quan hệ xấu sẽ thay đổi những người tốt

Arguments are fine .It is in the human nature to argue.It’s normal but if it is “daily occurrence”, you might have a problem
Tranh cãi là tốt, bản chất con người là tranh cãi, nó bình thường thôi.Nhưng nếu nó là sự kiện diễn ra hằng ngày, có lẽ bạn đang gặp vấn đề

The closer you let people get to you, the easier it gets for them to hurt you
Bạn càng để mọi người gần bạn bao nhiêu,thì càng dễ dàng để họ tổn thương bạn bấy nhiêu

Never compare your relationship with someone else’s .You don’t know what they’re going through
Đừng bao giờ so sánh mối quan hệ của bạn với một ai khác.Bạn đâu biết họ đã trãi qua những gì đâu

Never leave without saying “I love you”.You never know when it could be the last time
Đừng bao giờ rời đi mà không nói “tôi yêu bạn”.Bạn không bao giờ biết được khi nào là lần cuối cùng

Don’t make her a mother when you’re not ready to become a father
Đừng làm cô ấy trở thành một người mẹ, khi bạn chưa sẵn sàng làm một người cha

Những câu nói tiếng anh hay về tình yêu

I miss you a little, I guess you could say…. a little too much, a little too often, a little more every day.
John Michael Montgomery
Anh hơi nhớ em một chút, anh đoán em có thể nói là… một chút quá nhiều, một chút quá thường xuyên, thêm một chút mỗi ngày.

Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người… Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.
Khuyết danh

You’ve had my heart since hello. Nothing will ever change that. Not distance, not time, not space. Nothing will ever take my heart away from you.
Jerry Maguire
Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.

It’s not my fault I love you, it’s yours.
Khuyết danh
Em không có lỗi khi yêu anh, lỗi là ở anh đó.

True loves are often sown, but seldom grow on ground.
Edmund Spenser
Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.

Love, that two hearts make one, makes eke one will.
Edmund Spenser
Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.
Khuyết danh
Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

How do I love thee? Let me count the ways.
Elizabeth Barrett Browning
Em yêu anh như thế nào ư? Hãy để em đếm cách em yêu anh nhé.

If love is a drop, I’ll send you showers;
If love is a petal, I’ll send you flowers;
If love is water, I’ll send you the sea;
If love is a person, I’ll send you me.
Khuyết danh
Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;
Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em.

And all for love, and nothing for reward.
Edmund Spenser
Và tất cả vì tình yêu, và không vì phần thưởng.

Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born
Margaret Widdemer
Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào

Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just like loving you.
Khuyết danh
Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng… tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.

I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach.
Elizabeth Barrett Browning
Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn em có thể vươn tới.

Truth is.. We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Khuyết danh
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

Who so loves believes the impossible.
Elizabeth Barrett Browning
Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world.
Khuyết danh
Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.
Italo Calvino
Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối.

Some have forever, some just a day. Love isn’t something you measure. Nothing’s forever… forever is a lie. All we have is between hello and good-bye.
Khuyết danh
Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi… mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt.

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Samuel Johnson
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.
Alexandre Dumas
Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.
Dr Seuss
Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.

Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.
Robert Southey
Tôi sống không phải nơi tôi thở, mà là nơi tôi yêu; Tôi chết không phải nơi tôi yêu, mà nơi tôi ở.

Love is only one of many passions.
Samuel Johnson
Tình yêu chỉ là một trong nhiều niềm đam mê.

The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.
Brian Tracy
Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
Dr Seuss
Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.

Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng anh

Tình bạn là một tình cảm thiêng liêng mà trong cuộc sống này ai cũng nên gìn giữ, đó là một tình cảm cao đẹp, có ý nghĩa góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người thú vị hơn. Chẳng có ai sống trên đời mà thiếu vắng những người bạn.

A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart.
Người bạn tốt nhất là người ở bên bạn khi bạn buồn cũng như lúc bạn vui

I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.
Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

There’s always going to be people that hurt you so what you have to do is keep on trusting and just be more careful about who you trust next time around.
Bao giờ cũng có một ai đó làm bạn tổn thương.Bạn hãy giữ niềm tin vào mọi người và hãy cảnh giác với những kẻ đã từng một lần khiến bạn mất lòng tin.

All the wealth of the world could not buy you a friend, nor pay you for the loss of one.
Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn những gì đã mất.

Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.
Bạn hãy nhận biết chính bản thân mình và làm một người tốt hơn trước khi làm quen với một ai đó, và mong muốn người đó biết đến bạn.

Friendship often ends in love, but love in friendship – never.
Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

Odd how much it hurts when a friend moves away- and leaves behind only silence (Pam Brown)
Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng.

Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears (John Lennon)
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

We are all angles with one wing, and we must embrace each other to learn to fly.
Chúng ta đều là thiên thần chỉ có một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.

Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.
Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng.

If you see a friend without a smile; give him one of yours.
Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

Don’t walk in front of me; I may not follow. Don’t walk behind me; I may not lead. Just walk beside me and be my friend (Albert Camus)
Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

If you cannot lift the load off another’s back, do not walk away. Try to lighten it (Frank Tyger)
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi. Hãy cố gắng làm nhẹ nó.

Những câu nói hay về nụ cười bằng tiếng anh

Laughing is the best medicine ( Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ)

We don’t laugh because we’re happy. We happy because we laugh (Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười)

Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile ( Hãy cười kể cả đó là một nụ cười buồn, bởi vì còn buồn thảm hơn một nụ cười buồn đó là sự bi thảm vì không biết cười như thế nào)

A day without laughter is a day wasted (Một ngày thiếu tiếng cười là một ngày lãng phí)

Against the assault of laughter nothing can stand (Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười)

Everybody laughs in the same language (Dù khác biệt về ngôn ngữ nhưng giống nhau về tiếng cười)

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile ( Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, thì hãy cho cuộc đời thấy cả ngàn lý do để cười)

Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you ( Nụ cười của bạn sẽ giúp bạn có sắc thái tích cực khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn)

If you see a friend without a smile, give him one of yours ( Nếu bạn thấy bạn của mình thiếu nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người ấy)

Laughter is the sun that drives winter from the human face ( Tiếng cười là mặt trời xua đuổi mùa đông trên khuôn mặt của con người)

We cannot really love anymore with whom we never laugh ( Chúng ta không thể thực sự yêu ai nếu chúng ta chưa từng cười với họ)

Smile, it’s the key that fits the lock on everyone’s hearts ( Nụ cười là chìa khóa mở phù hợp với mọi ổ khóa trong trái tim mọi người)

Life is short. Smile while you still have teeth ( Cuộc đời thật ngắn ngủi. Hãy cười khi bạn vẫn còn răng)

I was smiling yesterday, I am smiling today and I will smile tomorrow. Simply because life if too short to cry for anything ( Tôi đã mỉm cười ngày hôm qua, hôm nay và mỉm cười vào ngày mai. Đơn giản vì cuộc sống quá ngắn ngủi để rơi lệ cho bất cứ điều gì)

A smile is a window on your face to show your heart is at home ( Nụ cười là cánh cửa sổ trên khuôn mặt để cho thấy trái tim của bạn đang ở nhà)

Chúc các bạn vui vẻ với bài viết của trichdanhay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.