Thành ngữ tiếng anh về cuộc sống

Thành ngữ tiếng Anh hay về cuộc sống mang đến cho các bạn những câu danh ngôn, thành ngữ hay nhất, giúp các bạn có thêm những câu nói hay, những cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất để áp dụng vào tiếng Anh giao tiếp hay tiếng Anh viết luận.❤
Thành ngữ tiếng anh về cuộc sống

Thành ngữ tiếng anh về cuộc sống

Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning to dance in the rain.
Cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi. Nó là việc học cách khiêu vũ ngay cả trong mưa.

You can’t start the next chapter of your life if you keep rereading the last one.
Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

Life has no remote. Get up and change it yourself.
Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.
Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.
Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow.
Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.

Thành ngữ tiếng anh về cuộc sống 2

Thành ngữ tiếng anh về cuộc sống

If you sleep on life, all you will have are dreams.
Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.

Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.
Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

The mystery of life is not a problem to be solved but a reality to be experienced – Soren Kierkegaard
Bí mật của cuộc sống không phải là một vấn đề bạn phải giải quyết mà là nơi trải nghiệm thực tại.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – George Bernard Shaw
Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle – Albert Einstein
Bạn chỉ có hai cách để sống. Một là xem như không có điều gì kỳ diệu trong cuộc sống này. Một cách khác là hãy xem mọi thứ bé nhỏ đều kỳ diệu.

To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde
Sống là điều hiếm hoi nhất trên thế giới này. Phần lớn mọi người chỉ đang tồn tại.

Trên đây là bài viết thành ngữ tiếng anh về cuộc sống. Chúc các bạn vui vẻ với website trichdanhay!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.